Overstromingsgebied & spaarbekken Wijlegemse beek

Overstromingsgebied & spaarbekken Wijlegemse beek

DEMA Group werkt mee aan de ‘Blue deal‘.

In het kader van het riviercontract voor het stroomgebied van de Zwalmbeek, heeft DEMA Group het waterlandschapsproject aan de Wijlegemse beek gegund gekregen van de Provincie Oost-Vlaanderen.

De opdracht was de voorontwerpstudie voor de aanleg van een overstromingsgebied inclusief een sedimentvang op de Wijlegemsebeek, gekoppeld aan een waterspaarbekken, plus een leidingennetwerk naar de omliggende kouters voor irrigatie doeleinden. Tevens is de captatie en aanvoer van Schelde water toegevoegd.

Er werd door DEMA Group een technisch ontwerp, een kostenraming gesplist per onderdeel en een stappenplan voor realisatie opgemaakt.

#demagroup #provincieoostvlaanderen #bluedeal #Zwalmvallei