Nieuwe tarwemaalderij

Nieuwe tarwemaalderij

In dit EPCm project werden er diverse deelfasen toegewezen aan DEMA Group:

  • Afbraak oude installaties
  • Plaatsen nieuw gebouw voor de maalderij
  • Installatie nieuw equipment
  • Pneumatische transporten
  • Ombouw bij-producten
  • Ombouw ontstoffing bloemsilo’s