Pomphuis en irrigatienetwerk

Pomphuis en irrigatienetwerk

DEMA Group ontwerpt het nieuwe pomphuis en irrigatienetwerk in opdracht van Ardo en Inero. Dit project is ongetwijfeld uniek in Vlaanderen: 47 landbouwers verenigden zich in de coöperatie INERO CVBA en werken samen met de verwerkende industrie om hun waterbevoorrading veilig te stellen. Het gezuiverde afvalwater van Ardo te Ardooie wordt vanaf augustus 2018 gestockeerd in een bufferbekken. Via het naburige pomphuis wordt het water in een ondergronds netwerk gepompt. Het netwerk is over 500ha landbouwgrond verspreid en bevat 150 afnamepunten. Ter hoogte van ieder afnamepunt staat het water onder een druk van minimaal 8 bar. Dit impliceert dat landbouwers enkel nog hun beregeningsinstallatie moeten aansluiten op hun respectievelijke aftappunt om te kunnen starten met irrigeren. DEMA Group heeft het hart en de aders van het irrigatienetwerk ontworpen:

  • Drukvalberekening van het leidingnet
  • Bepalen van de opvoerpompen
  • Layout en piping design van het pomphuis
  • Layout van het volledige leidingnet
  • Opstellen van de lastenboeken en de meetstaat
  • Technisch advies tijdens de uitvoering van het project